Pro vlastníky prostorů nabízíme

Individuálním majitelům nemovitostí, bytovým družstvům i sdružením vlastníků bytových jednotek nabízíme kompletní služby ve správě jejich nemovitostí.
Zastupujeme vás ve všech záležitostech, které nám jako vlastník nemovitosti svěříte v souvislosti se správou vaší nemovitosti. Jedná se například o tyto oblasti:

1. Pečlivá evidence:
- plateb, týkajících se správy nemovitosti
- nájemníků v jednotlivých bytových nebo komerčních jednotkách
- dokumentace týkající se správy vaší nemovitosti
- technického stavu nemovitosti i jednotlivých bytových nebo komerčních jednotek

2. Udržování jednotlivých bytových nebo komerčních jednotek ve stavu způsobilém k řádnému užívání.

3. Zajištění běžné údržby nemovitosti a dalších přilehlých částí, které k dané nemovitosti patří
- chodníky, vnitrobloky, (před)zahrádky, parkoviště, apod.

4. Zajištění předepsaných revizí - komíny, výtahy, apod.

5. Zajištění nutných oprav ve svěřených nemovitostech a dalších souvisejících částech, které k dané nemovitosti patří.
- Drobné poruchy řešíme vlastním týmem techniků, havárie smluvenými profesionálními specialisty v oborech elektro, voda, plyn, topení.
- Havarijní služba funguje i mimo běžnou pracovní dobu správce, ve dnech pracovního klidu a o svátcích.

6. Zajištění agendy předpisu a výběru stanoveného nájmu, záloh na služby a ostatních plateb jednotlivých nájemníků.

7. Zajištění agendy uzavírání a vypovídání nájemních smluv v souladu se záměry majitele nemovitosti.

8. Aktivní podílení na obsazování volných bytových a komerčních jednotek, dle instrukcí vlastníka nemovitosti připravujeme nové nájemní a podnájemní smlouvy.

9. Pečlivé sledování plynulého výběru sjednaných nájmů a ostatních plateb od jednotlivých nájemníků.

11. V případě nedoplatků a dluhů některého z nájemníků připravujeme podklady pro soudní řízení, které v součinnosti s vlastníkem nemovitosti může vést náš právní zástupce.

12. Příprava podrobného přehledu vyúčtování plateb za služby spojené s užíváním bytových nebo komerčních jednotek v dohodnutých intervalech dle instrukcí vlastníků nemovitostí.

13. pro vlastníky nemovitostí vedení kompletního účetnictví v souvislosti s nemovitostmi ve správě, dle příslušného, aktuálně platného zákona.